• INZICHT IN HET STALKLIMAAT AEMON

AEMON

De final conference van de Europese SmartAgriHubs projecten in Lissabon is eind september geweest. In het Field Innovation Experiment FIE13 o.l.v. het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO heeft Van Mierlo Ingenieursbureau daarin haar bijdrage geleverd met de ontwikkeling van de AEMON module. Het staat voor Ammonia Emission Monitoring Network waarmee tal van klimaatparameters in een stal gemeten kunnen worden.

Het doel is enerzijds om het leefklimaat in de stal, bepalend voor het welzijn van het vee en de mens erin te monitoren en vast te leggen. Door dat te optimaliseren kunnen de zorgkosten van het vee worden verlaagd en zodoende de productiviteit worden verhoogd.
Maar met de AEMON module kan ook de concentratie van stikstofgassen in de stal zoals NH3 (ammoniak) en CO2 (koolstofdioxide) vastgesteld worden. Belangrijk voor eke boer om te weten hoe het op zijn bedrijf eraan toe gaat. En het geeft hem inzicht of er al voldoende gedaan is om deze concentratie zoveel mogelijk te begrenzen. Denk daarbij aan enerzijds technische aanpassingen, maar vooral ook aan agrarische zaken zoals op maat gemaakte veevoer samenstelling, periodieke schoonmaak en mate van weidegang.

Op de webpagina van Mioto, een afdeling/zusterbedrijf van Van Mierlo Ingenieursbureau (https://www.mioto.nl/nl/producten/aemon) kunt u meer te weten komen over deze AEMON module. Daarin vindt u onderaan ook de presentatie van de projectleider van ILVO bij de final conference.

AEMON

De final conference van de Europese SmartAgriHubs projecten in Lissabon is eind september geweest. In het Field Innovation Experiment FIE13 o.l.v. het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO heeft Van Mierlo Ingenieursbureau daarin haar bijdrage geleverd met de ontwikkeling van de AEMON module. Het staat voor Ammonia Emission Monitoring Network waarmee tal van klimaatparameters in een stal gemeten kunnen worden.

Het doel is enerzijds om het leefklimaat in de stal, bepalend voor het welzijn van het vee en de mens erin te monitoren en vast te leggen. Door dat te optimaliseren kunnen de zorgkosten van het vee worden verlaagd en zodoende de productiviteit worden verhoogd.
Maar met de AEMON module kan ook de concentratie van stikstofgassen in de stal zoals NH3 (ammoniak) en CO2 (koolstofdioxide) vastgesteld worden. Belangrijk voor eke boer om te weten hoe het op zijn bedrijf eraan toe gaat. En het geeft hem inzicht of er al voldoende gedaan is om deze concentratie zoveel mogelijk te begrenzen. Denk daarbij aan enerzijds technische aanpassingen, maar vooral ook aan agrarische zaken zoals op maat gemaakte veevoer samenstelling, periodieke schoonmaak en mate van weidegang.

Op de webpagina van Mioto, een afdeling/zusterbedrijf van Van Mierlo Ingenieursbureau (https://www.mioto.nl/nl/producten/aemon) kunt u meer te weten komen over deze AEMON module. Daarin vindt u onderaan ook de presentatie van de projectleider van ILVO bij de final conference.