• Surf mee op de technologie van Van Mierlo

Design Support

Veel van onze klanten hebben in hun producten dagelijks met elektronica te maken, maar rekenen dit niet tot hun kerncompetenties. Elektronica wordt waar mogelijk kant en klaar ingekocht of anders op specificatie door toeleveranciers of ontwikkelbedrijven (zoals Van Mierlo) gerealiseerd.

Het komt met enige regelmaat voor dat hierbij de keuze valt op een toeleverancier die met name voor de productiefase een aantrekkelijk aanbod heeft kunnen doen. Dit kan uiteraard een valide keuze zijn, als men tegelijkertijd zorgt voor een gedegen afbakening en goede begeleiding in zowel het ontwerptraject als de aanloop naar de (serie)productie. Dit vergt echter in het algemeen juist de nodige theoretische, maar vaak nog meer praktische kennis van de elektronica-discipline zelf. Ook kan het voorkomen dat tijdelijk de capaciteit ontbreekt.

Van Mierlo Ingenieursbureau kan in dergelijke situaties met raad en daad ondersteuning bieden in de vorm van design reviews, beproeven van prototypes, foutzoeken, verbetervoorstellen maken, enzovoorts. Uiteraard zal per geval samen met de klant de meest geschikte aanpak vastgesteld worden.

Design Support

Veel van onze klanten hebben in hun producten dagelijks met elektronica te maken, maar rekenen dit niet tot hun kerncompetenties. Elektronica wordt waar mogelijk kant en klaar ingekocht of anders op specificatie door toeleveranciers of ontwikkelbedrijven (zoals Van Mierlo) gerealiseerd.

Het komt met enige regelmaat voor dat hierbij de keuze valt op een toeleverancier die met name voor de productiefase een aantrekkelijk aanbod heeft kunnen doen. Dit kan uiteraard een valide keuze zijn, als men tegelijkertijd zorgt voor een gedegen afbakening en goede begeleiding in zowel het ontwerptraject als de aanloop naar de (serie)productie. Dit vergt echter in het algemeen juist de nodige theoretische, maar vaak nog meer praktische kennis van de elektronica-discipline zelf. Ook kan het voorkomen dat tijdelijk de capaciteit ontbreekt.

Van Mierlo Ingenieursbureau kan in dergelijke situaties met raad en daad ondersteuning bieden in de vorm van design reviews, beproeven van prototypes, foutzoeken, verbetervoorstellen maken, enzovoorts. Uiteraard zal per geval samen met de klant de meest geschikte aanpak vastgesteld worden.