• Surf mee op de technologie van Van Mierlo

Mirror Soiling Detector

Met solar concentrators kan de energie van de zon via een thermische tussenstap efficiënt omgezet worden in elektriciteit. Deze grootschalige installaties bevinden zich vaak in droge gebieden waardoor vervuiling met stof en zand al snel een probleem wordt. Tegelijkertijd is water voor schoonmaak in deze gebieden schaars.
Binnen het WASCOP subsidieprogramma ontwikkelt onze klant meetapparatuur waarmee de vervuiling van concentrator spiegels objectief beoordeeld wordt. Hierdoor kan schoonmaken selectief plaatsvinden en wordt dus water bespaard.  

De basis van de meting bestaat uit het vergelijken van twee gelijktijdig genomen foto’s van het spiegeloppervlak, maar dan met verschillende polarisatie en filtering. Om voldoende nauwkeurigheid te bereiken kan dit alleen met specifieke professionele camera chips uitgevoerd worden. Van Mierlo heeft een Xilinx Zynq gebaseerde opstelling gebouwd die deze camera chips kan besturen en uitlezen. Ook verzorgt de opstelling de belichting en dergelijke. Tot slot zal de beoordeling van de beelden zelf op het Zynq platform uitgevoerd gaan worden.

Het apparaat is voorzien van accuvoeding en eenvoudige discrete bedieningsknoppen zodat het gemakkelijk mobiel gebruikt kan worden. Voor uitvoeren van instellingen en uitlezen van de detaildata is een web interface geïmplementeerd.

Op de foto is een eerste proefopstelling te zien. De ontwikkeling van het apparaat zelf vordert en zal volgens plan in 2020 gereed zijn.

Mirror Soiling Detector

Met solar concentrators kan de energie van de zon via een thermische tussenstap efficiënt omgezet worden in elektriciteit. Deze grootschalige installaties bevinden zich vaak in droge gebieden waardoor vervuiling met stof en zand al snel een probleem wordt. Tegelijkertijd is water voor schoonmaak in deze gebieden schaars.
Binnen het WASCOP subsidieprogramma ontwikkelt onze klant meetapparatuur waarmee de vervuiling van concentrator spiegels objectief beoordeeld wordt. Hierdoor kan schoonmaken selectief plaatsvinden en wordt dus water bespaard.  

De basis van de meting bestaat uit het vergelijken van twee gelijktijdig genomen foto’s van het spiegeloppervlak, maar dan met verschillende polarisatie en filtering. Om voldoende nauwkeurigheid te bereiken kan dit alleen met specifieke professionele camera chips uitgevoerd worden. Van Mierlo heeft een Xilinx Zynq gebaseerde opstelling gebouwd die deze camera chips kan besturen en uitlezen. Ook verzorgt de opstelling de belichting en dergelijke. Tot slot zal de beoordeling van de beelden zelf op het Zynq platform uitgevoerd gaan worden.

Het apparaat is voorzien van accuvoeding en eenvoudige discrete bedieningsknoppen zodat het gemakkelijk mobiel gebruikt kan worden. Voor uitvoeren van instellingen en uitlezen van de detaildata is een web interface geïmplementeerd.

Op de foto is een eerste proefopstelling te zien. De ontwikkeling van het apparaat zelf vordert en zal volgens plan in 2020 gereed zijn.